Brăila - cultură, locuri, tradiţii si obiceiuri străvechi.
Biserica Sfântul Nicolae


Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae" este situată în incinta Ansamblului Centrului Istoric Brăila.
In anul 1894 cu ocazia vizitării oraşului Brăila de către regele Carol I, Biserica ,,Sfântul lerarh Nicolaie" a fost recunoscută drept catedrală a oraşului, nume sub care este cunoscută şi în zilele noastre. Pentru acest motiv biserica este prevazută cu o piaţetă care folosea la manifestaţiile prilejuite de sărbătorile religioase mari şi de sărbătorile naţionale.

Din datele consemnate în documentele consultate rezultă că pe locul acesteia a existat anterior o altă biserică care fusese construită între anii 1835-1838 pe un teren cu o suprafaţă aproximativă de 4500 m.p. din iniţiativa orăşenilor de religie ortodoxă, de toate etniile, cu banii proveniţi din veniturile Bisericii Vechi, din împrumuturi, din subvenţia acordată de guvern şi din milostenia enoriaşilor.

Prima biserică era cea mai înaltă clădire din oraş şi una din turlele bisericii, cea din faţă, servea pompierilor ca turn de observaţie pentru anunţarea incendiilor prin sunetul clopotelor. La 6 decembrie 1860 din neglijenţa pompierilor, turla bisericii a luat foc, iar incendiul s-a extins rapid, aşa că întreaga biserică a fost mistuită de flăcări.

Dupa acest dezastru biserica a fost reconstruită pe acelaşi loc între anii 1861-1864, după planul arhitectului Dimitrie Poenaru şi în această privinţă unele documente (din arhiva bisericii) dau ca şi dată de începere de reconstrucţie, anii 1863-1865.

Este primul monument  religios de mari dimensiuni construit la Brăila, din zidărie masivă de cărămidă pe fundaţie de piatră, în stilul neogotic.

Are plan bazilical cu trei nave şi o amplă absidă treflată care le cuprinde, spre răsărit. Traveea centrală este acoperită de o turlă octogonală, iar pe fațada de vest, nava centrală este marcată de turnul clopotniţă etajat, înzestrat cu un ceas cu patru cadrane.

Turnul suprapune un pronaos îngust, având în centru portalul principal, decroşat şi integrat unei compoziţii de influentă renascentistă. Uşile de la intrare sunt fixate în ancadramente din marmură albă.

Sf. NicolaePictura Bisericii a fost făcută după modelele Renaşterii italiene şi restaurată în trei rânduri: 1898-1900, 1928-1932 şi 1980-1982. Pictura este executată în ulei, cu dominarea culorilor crem şi maron închis, fiind realizată în anul 1865 de Petre Alexandrescu (1828-1899), absolvent al Academiei de Arte Frumoase din Roma, iar catapeteasma poartă semnătura sculptorilor Petre şi Mihail Babic.
În inventarul bisericii se găsesc un însemnat fond de cărţi vechi precum şi o serie de obiecte de valoare artistică între care se remarcă: catapeteasma - opera sculptorilor Petre si Mihai  Babic, anvonul, doua scaune arhiereşti, doua iconostase,  toate din 1865; icoana Maicii Domnului îmbrăcată în argint datând din 1830, icoana Sf. Nicolae ( patronul bisericii şi ocrotitorul oraşului ) şi Sf. Gheorghe din 1839 şi alte icoane vechi.

Ctitorii bisericii au fost: Filip. B. Panu, loan Ceausoglu, George Papasovici si Dimitrie Stan Hagi Dimitrie Hristodulo.

Brăila - cultură, locuri, tradiţii şi obiceiuri străvechi.