Brăila - cultură, locuri, tradiţii si obiceiuri străvechi.
Tradiţii si meşteşuguri


  Aşa cum precizează tratatul realizat în anii 1975-1977, sub îngrijirea Centrului de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă - Studii de etnografie şi folclor în zona Brăiliei - Ocupaţiile principale specifice Câmpiei Brăilei au fost, în egală măsură, creşterea animalelor şi agricultura, apoi creşterea albinelor, a viermilor de mătase, a plantelor textile: cânepa şi inul, pescuitul.
  Microzona satelor de la malul Dunării (ex. Tufeşti, Gropeni) s-a remarcat, începând cu ce-a de-a doua jumătate a secolului XIX, printr-o înflorire a meşteşugurilor feminine, în special ţesăturile. Din categoria ţesăturilor specifice acestei zone semnalăm: foiţa, scoarţa, pelitarul, covorul, duşegul, velinţa, macatul, feţe de pernă şi cearşafuri, ştergărelele şi perdelele de borangic. O notă aparte a acestei microzone o conferă cusăturile pe costumele populare făcute cu arnici şi lână colorată în diverse modele geometrice originale şi tehnici de lucru specifice cum ar fi 'orzişorul' şi 'muşculiţa'. Pentru aceste costume populare există o cerere din ce în ce mai mare din partea familiilor româneşti din diasporă dar şi a tineretului din ţară care se arată deosebit de interesat de valorile folclorice şi de originalitatea vestimentaţiei.

Brăila - cultură, locuri, tradiţii şi obiceiuri străvechi.