Brăila - cultură, locuri, tradiţii si obiceiuri străvechi.
Biserica Evanghelică Luterană


Comunitatea  spirituală a germanilor din Brăila s-a constituit în anul 1835, dar serviciul religios se oficia în diverse case particulare. Dezvoltarea economica a oraşului şi creşterea numărului de germani,  au fost condiţiile ce au creat posibilitatea ca în 1885, să se constituie casa de rugăciune şi şcoala pe un teren viran, situat pe bulevardul Al.I. Cuza de astăzi.

Actuala biserică luterană este rezultatul adăugării unui turn-clopotniţă pe faţada de est a casei de rugăciune. 

Biserica, apartinând stilului neogotic,  este construita din cărămidă. Planul este tip sală, boltită cilindric.

Este o construcţie ce se remarcă prin eleganța proporțiilor şi a execuției, în special prin detaliile decoraţiilor în piatră: ancadramentele ferestrelor şi ale portalului, capiteluri, butoni.
 

Brăila - cultură, locuri, tradiţii şi obiceiuri străvechi.