Brăila - cultură, locuri, tradiţii si obiceiuri străvechi.
Biserica Romano-Catolică


Biserica CatolicăParohia Romano-Catolică din Brăila a luat fiinţă în anul 1835. Cu banii adunaţi din colecta publică, primul paroh, abatele franciscan Bernard Fontanelia, ridica începând cu anul 1839 o capelă şi o casă pentru locuinţa preotului, pe un teren obţinut prin bunăvoinţa domnitorului Alexandru Ghica. În 1855,  în timpul pastoratului preotului franciscan Ambrozie Bogdanfi, se ridică actuala biserică, cu contribuţia financiară a lui Nicoleto Armelin, şi folosind construcţia deja existentă.

Biserica are Hramul “Adormirea Maicii Domnului” şi este construită din cărămidă, respectând stilul  arhitectonic romanic, prin folosirea arcului semicircular ca unic motiv decorativ al faţadelor, cu utilizarea compoziției volumetrice ce pune în valoare fiecare unitate spațială prin dominanța plinurilor.

Planul bisericii este o sală care este limitată longitudinal de o absida circulară, în exterior, pe latura de nord, iar la intrarea principală, din sud, de turnul clopotniţă. 

Biserica a beneficiat de mai multe donaţii în decursul timpului astfel:
•    In 1881 a fost înzestrată cu o importantă icoana “ Adormirea Maicii Domnului”.
•     După renovarea din 1925, biserica a fost înzestrată cu 6 vitralii frumos lucrate şi care se păstrează în condiţii foarte bune.
•     În 1931, a primit în dar un altar lucrat în Franţa din piatră şi marmură,  darul a fost făcut de familia Jacques Vuccino.
•    De o mare valoare este şi baldachinul de catifea roşie lucrat în Imperiul Habsburgic (actuala Cehie),donat de  Doamna Periano.
•     În anul 1939, pr. Bronislav Palevschi aduce din Timişoara o orgă pneumatică cu 13 registre, lucrată la fabrica Wegenstein – Austria.
•     Turnul bisericii, înzestrat cu 3 clopote de dimensiuni medii a primit ca donaţie în anul 1782, orologiul din turnul bisericii cu patru cadrane, executat la Munchen,  în anul 1872.
Biserica este de tip sală, a cărei dezvoltare longitudinală - axială este marcată pe latura de nord cu o absidă dreptunghiulară la exterior, iar pe faţada principală, orientată spre sud, de turnul clopotniţă. Construcţia din zidărie de cărămidă, adaptată modelului arhitecturii romanice, se remarcă prin compozitia volumetrică ce pune în valoare fiecare unitate spaţială, prin dominanţa plinurilor, prin ordonanţa arcului semicircular, ca unic motiv decorativ al faţadelor.
 

Brăila - cultură, locuri, tradiţii şi obiceiuri străvechi.