Brăila - cultură, locuri, tradiţii si obiceiuri străvechi.
Catedrală a Mitropoliei Ortodoxe de Rit Vechi


Singura Catedrală a Mitropoliei Ortodoxe de Rit Vechi se află în Municipiul Brăila, şi este biserica credincioşilor ortodocşi ruşi veniţi în Ţările Române încă de la jumatatea sec. al XVIII-lea.

Primele Comunităţi lipovene din România au fost în judeţul Suceava, satele Lipoveni (1724) si Manolea (1743), apoi şi în Tulcea. La 28 octombrie 1846, ia fiinţă Mitropolia de Rit Vechi de la Fântana Albă, în Bucovina de Nord, primul ierarh fiind mitropolitul Amnrozie.

Evenimentele politico-militare din iunie 1940, care au dus la ocuparea Bucovinei de Nord de către Rusia Sovietică, au avut ca urmare mutarea mitropoliei creştinilor de rit vechi la Brăila, unde se află şi astăzi.

Catedrala   a fost ridicată în anul 1880, prin efortul lipovenilor din oraş, pe un teren donat de către Sava Ivanof Rucasinicov, ocupat anterior de o biserică din lemn, ce fusese construită la 1835.

Biserica actuala, cu hramul “ Acoperământul Maicii Domnului”, are planul unui dreptunghi lărgit uşor în zona naosului, cu absida semicirculară şi pronaos. Pe naos a fost ridicată o turlă masivă, alta mai mică pe absidă, iar pe pronaos este amplasat turnul clopotnită.

Decoraţiunea exterioară este de factură neoclasică şi se compune din pilaştri, ancadramente şi cornişă.

Brăila - cultură, locuri, tradiţii şi obiceiuri străvechi.