Brăila - cultură, locuri, tradiţii si obiceiuri străvechi.
Biserica Armenească


Biserica Armenească Biserica armenească cu hramul Sfânta Maria este amplasată în centrul oraşului.
A fost construită din iniţiativa armeanului Artin Ceangi şi cu sprijinul comunităţii armeneşti din oraş, între anii
1867 şi 1871, pe un teren donat de Maria şi Hagi Ovanez  Bosnechian.
Din păcate la cutremurul din 1940, acesta s-a prăbuşit parţial şi nu a mai fost reconstruită în totalitate.
Este din zidărie de cărămidă pe fundaţie de piatră, are plan de tip central cu cupolă, preluând modelul tradiţional al arhitecturii religioase armene.

 

Biserica ArmeneascăÎn exterior, structura planimetrică este reflectată de compoziţia faţadelor, sobră şi unitară, având în centru câte o amplă arcadă semicirculară, prin care se marchează braţele crucii.

Faţada de vest, al cărei coronament este inspirat din stilul baroc, are în ax un atic cu funcţie de clopotniţă.
Silueta clopotniţei avea rol esenţial în definirea aspectului bisericii, adăugând volumului masiv al clădirii o notă de eleganţă.

Brăila - cultură, locuri, tradiţii şi obiceiuri străvechi.