Brăila - cultură, locuri, tradiţii si obiceiuri străvechi.
Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril


Biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”Biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Municipiul Brăila, este cel mai vechi lăcaş de cult existent în raza oraşului.

Tradiţia şi izvoarele istorice vorbesc despre un lăcaş de cult musulman, o  geamie, ridicat începand cu anul 1667, lăcaş ce a suferit transformări în decursul timpului. Pentru o scurtă  perioadă de timp, între ani 1808-1810, a fost transformată în biserică ortodoxă, şi definitiv la 8 martie 1831, prin voinţa ducelui Mihail Pavlovici Romanov, conducătorul armatei ruseşti, care a eliberat oraşul de dominaţia turcă, în războiul ruso-turc, încheiat prin pacea de la Adrianopol (1829). Acesta a intervenit pe lângă Episcopia Buzăului pentru a primi aprobarea transformării “geamiei” în biserică, salvând astfel edificiu de la demolare.

Acelaşi prinţ rus a înzestrat biserica cu obiectele de cult necesare serviciului religios, inclusiv cu o icoană îmbrăcată în aur, care-i purtatoare a hramului, hram dat în cinstea generalului ctitor.

Atracţia turistică  a acestui lăcaş  de cult este data de combinaţia elementelor din arhitectura orientală, de rit musulman, cu elementele cultului ortodox. Biserica păstrează doar pe tavan elemente ale picturi musulmane, dar prin forma şi interiorul cu tavan plat aminteşte de arhitectura turcă.

Biserica a suferit mai multe renovări, printre care cea din 1862, când faţada s-a prelungit cu 7 m,  biserica primind o decoratie neoclasică.
Biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”Clădirea de plan dreptunghiular, tip sală, a fost adaptată cultului ortodox prin adăugarea unei abside de formă semicirculară spre est şi a unui pronaos în partea de vest. Separarea spaţiilor are loc doar la nivel vizual şi este rezultatul suprapunerii cafasului peste pronaos.
Biserica a avut iniţial un  turn-clopotniţă din lemn, ridicat în 1828-1829, în locul minaretului musulman, turn care a ars in 1885, fiind reconstruit, dar care a avut aceeaşi soartă, fiind în cele din urma reconstruit în 1923, prin grija soţiilor Nedelcu şi Ana Chercea, ctitorii restauratori, care au şi donat clopotele bisericii, înlocuind cele dispărute în timpul primului război mondial.

Exteriorul bisericii a primit o decoraţie de factură neoclasică, exprimată prin forma şi ancadramentul ferestrelor, prin pilaştrii ce ritmează zidurile netede, prin frontonul triunghiular din centrul faţadei de vest.

Acoperişul din olane, cu săceac, iar în interior, tavanul de lemn cu gobec, sprijinit pe stâlpi de stejar, octogonali.

Clopotniţa bisericii, o construcţie din lemn ridicată pe  locul ocupat de minaretul mesdjid-ului, dărâmat în anul 1829, era dotată cu trei clopote turnate la Petersburg, în anul 1832
 

Brăila - cultură, locuri, tradiţii şi obiceiuri străvechi.