Brăila - cultură, locuri, tradiţii si obiceiuri străvechi.


Anul atestării documentare
Prima menţiune documentară a judeţului, datează din 1481, când Ştefan cel Mare trimite o scrisoare boierilor mari şi mici, judecilor, judecătorilor şi săracilor „din tot ţinutul Brăilei”; domnul Moldovei întrebuinţează termenul „ţinut”, obişnuit dincolo de Milcov, în locul celui de „judeţ”, din Ţara Românească. Răspunsul la această scrisoare vine din partea tuturor boierilor, cnejilor şi rumânilor „brăileni”, deci din judeţul Brăilei.
Ori de cîte ori Brăila e pomenită în cronicile moldoveneşti sau în documentele muntene cunoscute până acum nu i se dă niciodată numele de cetate. Un document din 30 octombrie 1540 arată limpede că turcii, după ce au ocupat, în acel an, oraşul, au început să construiască o cetate de zid.
 Zidirea cetăţii şi constituirea în jurul ei a raialei duce la luarea în stăpânire de către turci a oraşului dar şi a împrejurimilor.
Oraşul se întindea în stânga cetăţii, cum priveai de pe Dunăre. După părerea lui Langeron era: „mare şi mai bine construit decât celelalte oraşe turceşti”. Se găsesc aici, adaugă el: „o mare mulţime de case spaţioase şi agreabile vederii”. Se mai pot vedea şi astăzi câteva asemenea case, cum e, de pildă, aceea de pe strada Justiţiei (între strada Călăraşi şi faleza Dunării).
Timp de aproape şaizeci de ani, după constituirea raialei Brăilei, judeţul cu acelaşi nume continuă să existe şi să fie menţionat în actele domneşti, în scriptele cancelariei.

Brăila - cultură, locuri, tradiţii şi obiceiuri străvechi.
Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului

Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

Operaţiunea - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice  şi a activităţilor de marketing specifice

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului îl constituie punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural al Brăilei în vederea promovării şi dezvoltării durabile a turismului, prin evidenţierea obiectivelor turistice existente în zonă.

Obiectivele specifice sunt:

Brăila - cultură, locuri, tradiţii şi obiceiuri străvechi.


 
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene si a Guvernului Romaniei.

www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau ! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.